Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > ԻրանցիառևտրականներըհանդիպելենՀՀՏնտեսականզարգացմանուներդրումներինախարարիհետ


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

ԻրանցիառևտրականներըհանդիպելենՀՀՏնտեսականզարգացմանուներդրումներինախարարիհետ

Հայաստանումկայացած«Եվրասիականբրենդ» իրանականապրանքներիցուցահանդեսիշրջանակներումՀայաստանումԻԻՀդեսպանՍեյեդՔազեմՍաջադիիաջակցությամբիրանցիգործարարներըհանդիպելենՀայաստանիտնտեսականզարգացմանևներդրումներինախարարՏիգրանԽաչատրյանիհետ:

Հանդիպմանընթացքումքննարկվելէերկուերկրներիմիջևառևտրատնտեսականհարաբերություններիզարգացումը:

ԻրանցիգործարարներըպարոնԽաչատրյանինկոչենարելավելիհարմարպայմաններստեղծելիրենցներդրումներիուգործունեությանհամարևաջակցելհնարավորինսշուտԵվրասիայիառևտրիպալատիբացմանը, որպեսզիայսկենտրոննաջակցիՀայաստանումգործողիրանցիառևտրականներիաշխատանքին:Attachment : 28.jpg ( 119KB )


11:09 - 8/05/2019    /    համար : 569759    /    ցուցադրության քանակը : 24ելք