Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > Հայաստանումտեղիունեցածբարեկամականխաղիընթացքում, Իրանիանվասայլակներովբասկետբոլիհավաքականըդարձելէչեմպիոն


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

Հայաստանումտեղիունեցածբարեկամականխաղիընթացքում, Իրանիանվասայլակներովբասկետբոլիհավաքականըդարձելէչեմպիոն

Ծաղկաձորումանցկացվածանվասայլակներովբասկետբոլիտարածաշրջանայինմարզահավաքիշրջանակներումկայացածընկերականհանդիպմանընթացքում, ԻրանիհավաքականըհաղթանակէգրանցելՀայաստանիհավաքականինկատմամբ: ՀավաքականիմարզիկներինպարգևատրելենՀայաստանիՊարաօլիմպիկխաղերիկոմիտեինախագահըևՀայաստանումԻԻՀդեսպանՍեյեդՔազեմՍաջադին:

ՀայաստանումԻԻՀդեսպանՍեյեդՔազեմՍաջադիննշելէ, որայսմարզիկներըշատսիրվածենԻրանում, քանիորնրանքՍրբազանպաշպանությանժառանգներնեն:

ԽոսելովԻրաքիկողմիցԻրանինպարտադրվածութամյապատերազմիընթացքումերիտասարդներիքաջագործություններիմասին, դեսպանՍաջադիննշելէ, որնրանքշարունակումեննորհաղթանակներարձանագրելսպորտիոլորտում:

Հանդիպմանավարտին, դեսպանՍաջադինշնորհակալությունէհայտնելմարզիկներինունրանցմարզիչներին՝իրենցջանքերիհամար:Attachment : 31.jpg ( 79KB )


11:12 - 8/05/2019    /    համար : 569761    /    ցուցադրության քանակը : 32ելք