Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > Երևանումնշվեցֆեթրիտոնը


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

Երևանումնշվեցֆեթրիտոնը

Հայաստանումբնակվողիրանցիների, գործարարներիուառևտրականների, ՀՀ-ումԻԻՀդեսպանատանաշխատակիցներիներկայությամբևԵրևանիՇաիդՖահմիդեիրանականկրթահամալիրիսաներիներկայացումներով, ինչպեսնաևԼեյլաԱլՂադերխմբիգեղեցիկկատարումներով, հինգշաբթիօրըԵրևանումնշվեցֆեթրիտոնը:

ՄիջոցառումըմեկնարկեցԻրանիօրհներգով: Այնուհետև, ԼեյլաԱլղադերխմբիգեղեցիկկատարմամբ, մթնոլորտըջերմացավ: Միջոցառմանընթացքում, ԵրևանիՇահիդՖահմիդեիրանականկրաթահամալրիսաներըկատարեցինմիքանիերգերունվագեցինմիքանիերաժշտականստեղծագործություններ:

Միջոցառմանայլբաժիններում, գնահատվեցԵրևանիիրանականդպրոցիուսուցիչներիաշխատանքըևկայացավռամազանամսվաննվիրվածֆուտբոլիմրցությանհաղթողներիմրցանակաբաշխությունը:

ԵրևանումԻԻՀդեսպանպարոնՍեյեդՔազեմՍաջադին, արարողությանավարտինշնորհավորեցբոլորինֆեթրիտոնիկապակցությամբ, շնորհակալությունհայտնելովբոլորներկաներին՝միջոցառմանըմասնակցելուհամար:

Արարողությանավարտիններկաներըմասնակցեցինդեսպանատանկողմիցկազմակերպվածհյուրասիրությանը:


13:30 - 11/06/2019    /    համար : 575116    /    ցուցադրության քանակը : 18ելք