Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > ԵրևանիԿապույտմզկիթըվերանորոգվումէ


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

ԵրևանիԿապույտմզկիթըվերանորոգվումէ

Երկուշաբթիօրը, ԵրևանիԿապույտմզկիթըվերանորոգողմասնագետներիխումբը, որըժամանելէԻրանից, հանդիպելէԵրևանումԻԻՀդեսպանՍեյեդՔազեմՍաջադիին: Մասնագետներըդեսպանինեններկայացրելիրենցարածվերջինաշխատանքները:

Քանիորմզկիթիորոշսենյակներնուորոշմասերըխունացելեն, ԻրանիցժամանածվարպետներնԻրանիՄշակութայինժառանգությանկազմակերպությանևՄուսթազաֆանհիմնադրամինախաձեռնությամբ, որոնքհամարվումենկառույցիվերանորոգմանկապալառուները, վերանորոգումենմզկիթը:

Հանդիպմանավարտինորոշվելէ, որաշխատանքներըներկայացվեննաևԵրևանիքաղաքապետարանին, , քաղաքապետարանիհամագործակցությամբ, որպեսզիիրականացվենկառույցիպահպանմաննուղղվածնորաշխատանքներ:

Հատկանշականէ, որվերջերս, ԻԻՀ-ըևՀՀ-ըջանքերենտանում, որպեսզիԵրևանիԿապույտմզկիթնընդգրկվիՅՈՒՆԵՍԿՕ-իմարդկայինժառանգությանցուցակում: Եվայդկապակցությամբ, մզկիթումտարվումենվերանորոգմանաշխատանքներ:


15:36 - 16/05/2019    /    համար : 570999    /    ցուցադրության քանակը : 16ելք