Լուսանկարներ
Հղումներ
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
Գնահատման եւ մոնիտոր
News > ԵրևանիԿապույտմզկիթումնշվելէՂոդսի համաշխարհայինօրը


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

ԵրևանիԿապույտմզկիթումնշվելէՂոդսի համաշխարհայինօրը

ԻրանումևմիշարքայլիսլամականերկրներումՂոդսիօրվանզուգահեռ, մայիսի31-ին, ԵրևանիԿապույտմզկիթումնույնպեսնշվելէայսօրը: ՄիջոցառմանըմասնակցելենՀայաստանում  բնակվողիսլամականտարբերերկրներիքաղաքացիներ, իրանցիներ, ՀյաստանումԻԻՀդեսպանատանաշխատակիցները, ևմիշարքիրանականկազմակերպություններիներկայացուցիչներ:

ԿապույտմզկիթիաղոթապետնանդրադառնալովԻԻՀհիմնադիրլուսահոգիիմամԽոմեյնուկողմիցռամազանբարեբաստիկամսվավերջինուրբաթօրըՂոդսիհամաշխարհայինօրանվանելուքայլին, նշելէ, որդաիմամիկողմիցճնշվածներինաջակցելուևպաշտպանելուքայլէր: ՆաաշխարհիբոլորմուսուլմաններինկոչէարելաջակցելպաղեստինցիներինևպայքարելՂոդսնօկուպացրածռեժիմիդեմ:

ԱնդրադառնալովՍիոնիստականռեժիմիկողմիցիսլամականտարածքների, մասնավորապես՝ՊաղեստինիևՂոդսիօկուպացմանը, նանշելէ, որայսռեժիմընմանէ  քաղցկեղային  ուռուցքիևեթեաշխարհիազատահոխներըչպայքարենայդռեժիմիդեմ, դրաղեկավարներըկշարունակենԵփրատիցմինչևՏիգրիսընկածտարածքներիվրաիշխելունուղղվածիրենցքաղաքականությունը


16:37 - 3/06/2019    /    համար : 574338    /    ցուցադրության քանակը : 14ելք